INFANTIL

20,50 €/ mensual

Edat: 5-15 anys

2 invitacions a l'any

Vinculació a un adult

Sense permanència

Assegurança d'accidents inclosa

JOVE

39,80 €/ mensual

Edat: 16-29 anys

Assessorament gratuït

2 invitacions a l'any

Sense permanència

Assegurança d'accidents inclosa

MAJOR DE 29 ANYS

49,95 €/ mensual

Edat: 29-59 anys

Assessorament gratuït

2 invitacions a l'any

Sense permanència

Assegurança d'accidents inclosa

PENSIONISTA/JUBILAT

40,35/ mensual

Assessorament gratuït

2 invitacions a l'any

Sense permanència

Assegurança d'accidents inclosa

MAJOR DE 60 ANYS

36,40 €/ mensual

Assessorament gratuït

2 invitacions a l'any

Sense permanència

Assegurança d'accidents inclosa

DUO

96,70 €/ mensual

2 invitacions a l'any

Preu per dos membres en únic rebut

Assegurança d'accidents inclosa

TRIO

126 €/ mensual

Horari complet

Assessorament gratuït

2 invitacions a l'any

Sense permanència

Preu per tres membres en únic rebut

Assegurança d'accidents inclosa

MATÍ

42,00 €/ mensual

De dilluns a dijous de 7 a 16:00h · Divendres, dissabtes i diumenges tot l'horari d'obertura

Assessorament gratuït

2 invitacions a l'any

Sense permanència

Assegurança d'accidents inclosa

MIGDIA

32,85 €/ mensual

De dilluns a dijous de 13 a 17:00h · Divendres de 13h fins al tancament, dissabtesi diumenges tot l'horari.

Assessorament gratuït

2 invitacions a l'any

Sense permanència

Assegurança d'accidents inclosa