PISCINES

PISCINES

·Piscina gran

25 mts x 12 mts (fondària mitjana de 2mts) · Temperatura: 29º C

·Piscina petita d’activitats

10 mts x 6 mts (fondària mitjana 0,60mts)