KARATE

El KARATE és una art marcial japonesa on hi ha elements de tècnica i de combat. L’activitat es treballa d’acord amb el codi karate-do, que regeix els valors conductuals i actitudinals per realitzar aquesta art marcial.

Aquesta activitat començarà a partir del dia 16 de setembre i es regirà pel calendari escolar 24-25.
La matrícula es cobrarà el mes de juliol.
La mensualitat proporcional del mes de setembre es cobrarà a l'inici de l'activitat.

Les inscripcions dels alumnes inscrits el curs 23-24 tindran prioritat de reserva de plaça fins el 15 de juny.

KARATE EXTRAESCOLARKARATE EXTRAESCOLARKARATE EXTRAESCOLAR

Horaris

INICIACIÓ (A partir de I4)
Dimarts i dijous de 17:15 a 18:10h
NIVELL 1 (Qui ha assolit el nivell de iniciació)
Dilluns i dimecres de 17:15 a 18:10h

Preus

Matrícula: 15 €
Mes: 60,00 €
Trimestre: 156,00 €

Descomptes

· 5% germans

· 10% segona activitat