Tarifes generals

INFANTIL
19,70€/Mensual
Edat: 5-15 anys
2 invitacions a l'any
Vinculació a un adult
Sense permanència
Assegurança d'accidents inclosa
JOVE
38,25€/Mensual
Edat: 16-24 anys
Assessorament gratuït
2 invitacions a l'any
Sense permanència
Assegurança d'accidents inclosa
MAJOR DE 25 ANYS
48,50€/Mensual
Edat: 25-59 anys
Assessorament gratuït
2 invitacions a l'any
Sense permanència
Assegurança d'accidents inclosa
PENSIONISTA/JUBILAT
39,95€/Mensual
Assessorament gratuït
2 invitacions a l'any
Sense permanència
Assegurança d'accidents inclosa
MAJOR DE 60 ANYS
35,00€/Mensual
Assessorament gratuït
2 invitacions a l'any
Sense permanència
Assegurança d'accidents inclosa
DUO
90,40€/Mensual
2 invitacions a l'any
Preu per dos membres en únic rebut
Assegurança d'accidents inclosa
TRIO
121,05€/Mensual
Horari complet
Assessorament gratuït
2 invitacions a l'any
Sense permanència
Preu per tres membres en únic rebut
Assegurança d'accidents inclosa
MATÍ
40,40€/Mensual
De dilluns a dijous de 7 a 16:00h · Divendres, dissabtes i diumenges tot l'horari d'obertura
Assessorament gratuït
2 invitacions a l'any
Sense permanència
Assegurança d'accidents inclosa
MIGDIA
31,60€/Mensual
De dilluns a dijous de 13 a 17:00h · Divendres de 13h fins al tancament, dissabtesi diumenges tot l'horari.
Assessorament gratuït
2 invitacions a l'any
Sense permanència
Assegurança d'accidents inclosa