SUBVENCIONS DE L’IBE:

PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR LES SUBVENCIONS DE L’IBE:

Els sol·licitants de les subvencions per la pràctica esportiva que atorga l’Ajuntament de Barcelona pels nens majors de 6 anys han de seguir el següent procediment:

  1. Omplir el formulari per fer la inscripció online del nen/-a sol·licitant a l’activitat.
  2. Posar-se en contacte amb la nostra instal·lació telefònicament per confirmar la recepció de la inscripció i validar les dades rebudes.
  3. Des del poliesportiu lliurarem els codis de les activitats via telefònica.
  4. Els sol·licitants que no el tinguin hauran de tramitar el certificat IDCAT MÒBIL: https://idcatmobil.seu.cat
  5. La presentació de les sol·licituds aquest curs serà exclusivament online a partir del dia 14 de setembre i fins al 6 d’octubre: https://www.plaesportescolarbcn.cat/es/subvenciones_302069