SUBVENCIONS DE L’IBE:

PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR LES SUBVENCIONS DE L’IBE:

Els sol·licitants de les subvencions per la pràctica esportiva que atorga l’Ajuntament de Barcelona pels nens majors de 6 anys han de seguir el següent procediment:

  1. Omplir el formulari per fer la inscripció online del nen/-a sol·licitant a l’activitat.
  2. Posar-se en contacte amb la nostra instal·lació telefònicament per confirmar la recepció de la inscripció i validar les dades rebudes.
  3. Des del poliesportiu lliurarem els codis de les activitats via email.
  4. Els sol·licitants que no el tinguin hauran de tramitar el certificat IDCAT MÒBIL: https://idcatmobil.seu.cat
  5. Document de suport a les famílies: https://www.plaesportescolarbcn.cat/petici%C3%B3-de-la-sol-licitud-de-subvenci%C3%B3-fam%C3%ADlia_369536.pdf
  6. La presentació de les sol·licituds aquest curs serà exclusivament online a partir del dia 23 de setembre i fins al 9 d’octubre: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca

Degut a la demanda d’algunes entitats d’ampliar el període de sol·licitud, s’ha pogut atendre la petició i la presentació de sol·licituds es prorrogarà fins el proper 14 d’octubre de 2020 (inclòs).