Tarifes generals

INFANTIL
17,60€/Mes
Edat: 5-15 anys
2 invitacions a l'any
Vinculació a un adult
Sense permanència
JOVE
34,70€/Mes
Edat: 16-24 anys
Assessorament gratuït
2 invitacions a l'any
Sense permanència
MAJOR DE 25 ANYS
45,90€/Mes
Edat: 25-59 anys
Assessorament gratuït
2 invitacions a l'any
Sense permanència

SENIOR

MAJOR DE 60 ANYS
31,70€/Mes
Edat: 60-69 anys
Assessorament gratuït
2 invitacions a l'any
Sense permanència
MAJOR DE 70 ANYS
29,90€/Mes
Edat: 70-79 anys
Assessorament gratuït
2 invitacions a l'any
Sense permanència
MAJOR DE 80 ANYS
28,20€/Mes
Edat: A partir de 80 anys
Assessorament gratuït
2 invitacions a l'any
Sense permanència

FAMILIARS

FAMILIAR 2
84,80€/Mes
Assessorament gratuït
2 invitacions a l'any
Sense permanència
Preu per dos membres de la unitat familiar
FAMILIAR 3
109,80€/Mes
Assessorament gratuït
2 invitacions a l'any
Sense permanència
Preu per tres membres de la unitat familiar
MAJOR DE 60 FAM
56,40€/Mes
Assessorament gratuït
2 invitacions a l'any
Sense permanència
Preu per dos membres de la unitat familiar majors de 60 anys

ALTRES

MATI I CAP DE SETMANA
36,70€/Mes
Assessorament gratuït
2 invitacions a l'any
Sense permanència
Quota amb un horari específic: De dilluns a dijous de 7 a 16h, divendres, dissabtes i diumenges tot l'horari.
MIGDIA I CAP DE SETMANA
28,40€/Mes
Assessorament gratuït
2 invitacions a l'any
Sense permanència
Quota amb un horari específic: De dilluns a dijous de 13 a 17h, divendres de 13 a 22:30h, dissabtes i diumenges tot l'horari.
PENSIONISTA/JUBILAT
35,20€/Mes
Assessorament gratuït
2 invitacions a l'any
Sense permanència
S'ha de portar certificat de jubilació o pensió.
X