Categoria de classe: Cardio

CARDIO HIIT

Entrenament intervàl·lic d’alta intensitat amb autocàrregues i/o càrregues baixes. Aquest tipus d’entrenament té com a objectiu la crema de greixos, la tonificació muscular i la millora de la capacitat cardiovascular. Entrenamiento interválico de alta intensidad con autocargas y/o cargas bajas. Este tipo de entrenamiento tiene como objetivo la quema de grasas, la tonificación muscular y […]

Read More

FREEFIT

Sessió crema calories metabòliques i funcional. L’objectiu és aconseguir el 80% de la intensitat en cada interval a través del treball amb el propi pes. Sesión quema calorías metabólicas y funcional. El objetivo es conseguir el 80% de la intensidad en cada intervalo a través del trabajo con el propio peso.

Read More

SPIN SAFA

Entrenament cardiovascular de baix impacte mitjançant una bicicleta estàtica de resistència graduable. Destaca per l’alt treball aeròbic i un gran desenvolupament del tren inferior, amb suport musical. Entrenamiento cardiovascular de bajo impacto mediante una bicicleta estática de resistencia graduable. Destaca por el alto trabajo aeróbico y un gran desarrollo del tren inferior, con apoyo musical.

Read More

SPIN FULL BODY

Sessió d’entrenament mixt d’alta intensitat que combina el treball cardiovascular sobre la bicicleta amb l’entrenament muscular de diferents grups muscular a través de manuelles, discos i/o gomes sense deixar de pedalar Sesión de entrenamiento mixto de alta intensidad que combina el trabajo cardiovascular sobre la bicicleta con el entrenamiento muscular de diferentes grupos muscular a […]

Read More
class 04 410x200 - CARDIOBOX

CARDIOBOX

És una activitat energètica que permet endurir els músculs i modelar el cos mitjançant la realització d’exercicis relacionats amb el kickboxing ( els seu moviments  bàsics es basen en cops de puny i cama, en desplaçaments, guàrdies, esquives…) i tot això es fa seguint el ritme de la música. Es una actividad energética que te […]

Read More
class 03 410x200 - SAFA ZUMBA

SAFA ZUMBA

Disciplina d’origen colombià, enfocat per una banda a mantenir un cos saludable donant flexibilitat al cos mitjançant els moviments de ball. Utilitzem ritmes llatinoamericans com la salsa, el merengue, la cumbia, el reggaeton, la samba… Disciplina de origen colombiano, enfocado por un lado a mantener un cuerpo saludable dando flexibilidad en el cuerpo mediante los […]

Read More