Entrenament cardiovascular de baix impacte mitjançant una bicicleta estàtica de resistència graduable. Destaca per l’alt treball aeròbic i un gran desenvolupament del tren inferior, amb suport musical.


Entrenamiento cardiovascular de bajo impacto mediante una bicicleta estática de resistencia graduable. Destaca por el alto trabajo aeróbico y un gran desarrollo del tren inferior, con apoyo musical.