class 03 - SAFA ZUMBA

Disciplina d’origen colombià, enfocat per una banda a mantenir un cos saludable donant flexibilitat al cos mitjançant els moviments de ball. Utilitzem ritmes llatinoamericans com la salsa, el merengue, la cumbia, el reggaeton, la samba…


Disciplina de origen colombiano, enfocado por un lado a mantener un cuerpo saludable dando flexibilidad en el cuerpo mediante los movimientos de baile. Utilizamos ritmos latinoamericanos como la salsa, el merengue, la cumbia, el reggaeton, la samba…