class 04 1200x600 - PILATES

És una combinació d’exercicis d’estiraments i enfortiment, els quals ajuden a corregir la postura. És per tant, una reeducació postural centrat en la part abdominal i dorsal.


Es una combinación de ejercicios de estiramientos y fortalecimiento, los cuales ayudan a corregir la postura. Es por lo tanto, una reeducación postural centrado en la parte abdominal y dorsal.