Sessió crema calories metabòliques i funcional. L’objectiu és aconseguir el 80% de la intensitat en cada interval a través del treball amb el propi pes.


Sesión quema calorías metabólicas y funcional. El objetivo es conseguir el 80% de la intensidad en cada intervalo a través del trabajo con el propio peso.