ENTRENAMENT EN SUSPENSIÓ

Treballem amb suspensors amb el nostre pes corporal, això augmenta la resistència i força de la musculatura, és una activitat divertida per la infinitat d’exercicis que es poden fer. Millora la flexibilitat, equilibri i estabilitat.


Trabajamos con suspensores con nuestro peso corporal, esto aumenta la resistencia y fuerza de la musculatura, es una actividad divertida por la infinidad de ejercicios que se pueden hacer. Mejora la flexibilidad, equilibrio y estabilidad.