Entrenament intervàl·lic d’alta intensitat amb autocàrregues i/o càrregues baixes. Aquest tipus d’entrenament té com a objectiu la crema de greixos, la tonificació muscular i la millora de la capacitat cardiovascular.


Entrenamiento interválico de alta intensidad con autocargas y/o cargas bajas. Este tipo de entrenamiento tiene como objetivo la quema de grasas, la tonificación muscular y la mejora de la capacidad cardiovascular.