Exercicis on l’objectiu és entrenar la musculatura abdominal, amb una tècnica òptima.


Ejercicios donde el objetivo es entrenar la musculatura abdominal, con una técnica óptima.